เลือกหน้า

งานนิติการ

งานนิติการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการปรึกษาด้านกฎหมาย แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป