เลือกหน้า

วันที่ 21 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมินำทีมโดย กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโควิด19  ณ ตลาดสดเทศบาล1 อำเภอเมืองชัยภูมิ