เลือกหน้า
วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564
ลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำเพื่อเตรียม
ความพร้อม”รับมือ แก้ไข ปฏิบัติการ” ในฤดูฝน
นำทีมโดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรี
เมืองชัยภูมิ , นายทนงศักดิ์ คณะเจริญ ประธานสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ
📍ลงสำรวจระบบโครงข่ายท่อระบายน้ำ
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
👉 ถนนชัยประสิทธิ ตัดถนนโนนม่วง
👉บริเวณด้านข้างเรือนจำ จังหวัดชัยภูมิ
👉หนองไฮ บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง
วัดสว่างอารมณ์
💙เป็นการเตรียมการรองรับน้ำในฤดูฝน ที่อาจเกิด
ปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ