เลือกหน้า

สื่อไร้สายเทศบาลเมืองชัยภูมิ รายการทันข่าวทั่วไป ผ่านจุดรับฟังไร้สายจำนวน 161 จุด ออกอากาศทุกวันทำการราชการ 2 ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และ 16.00 – 17.00 น.