666666666666 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองชัยภูมิ | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ปรางค์กู่

เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ก่อสร้างด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ข้างในปรางค์กู่มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประดิษฐานอยู่ชาวชัยภูมิถือว่าเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ มีงานเทศกาลสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์เป็นประจำทุกๆ ปี กำหนดงานวันเพ็ญเดือน 5

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

เป็นสถานที่พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้ก่อตั้งเมืองคนแรกได้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2369 ณ บริเวณใต้ต้นมะขามหนองปลาเฒ่า อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางจังหวัดชัยภูมิ – บ้านเขว้า 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อมีศาลาบวงสรวงไว้เป็นที่สักการบูชา เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน งานบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลเรียกว่า “งานประเพณีบุญเดือนหก” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

ประดิษฐานตรงวงเวียน ถนนบรรณาการ ปากทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชาวชัยภูมิได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2508 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองคนแรก

หอศิลป์คลังจัตุรัส

ตั้งอยู่ที่ชุมชนคลองเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร 081-772-2250 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมแสดงภาพเขียนของ “อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส” ศิลปินแห่งชาติ หอศิลป์คลังจัตุรัส เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หอชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ถนนชัยประสิทธิ์ บริเวณหน้าวัดชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติของเมืองชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ตลาดเทศบาล 4

ตลาดคลองพุดซา ตั้งอยู่ที่ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นตลาดค้าขายอาหารพื้นบ้าน ขนมหายาก ให้ประชาชนได้เลือกซื้อ และรับประทานอาหารที่เป็นของพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง