เลือกหน้า

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ (Acrobat Reader PDF)

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 เดือน เมษายน 2559
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2559
 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือน กันยายน 2559
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เดือน ตุลาคม 2559
 7. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 8. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560
 9. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2560
 10. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 เดือน กันยายน 2560
 11. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 เดือน กันยายน 2560

 
Free Hit Counter