เลือกหน้า

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภา-28-ก.พ.-2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภา-ครั้งแรก-วันที่-13-พ.ค.-2564
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-วันที่-7-มิ.ย.-2564
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-วันที่-13-ส.ค.-2564
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-วันที่-23-ก.ย.-2564 (1)
รายงานการประชุมสภา-28-ก.ย.-2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2563
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2563
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2563
 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เดือน กันยายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 เดือน เมษายน 2562
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2562
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2562
 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2562
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เดือน สิงหาคม 2562
 7. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เดือน กันยายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2561
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2561
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2561
 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 เดือน กันยายน 2561
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เดือน มกราคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2560
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 เดือน กันยายน 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 เดือน เมษายน 2559
 4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2559
 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือน กันยายน 2559
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เดือน ตุลาคม 2559