เลือกหน้า

ติดต่อเรา


สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
345 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1378 โทรสาร : 0-4482-2484
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
กองวิชาการและแผนงาน โทร 0-4482-1988
กองคลัง โทร 0-4481-1684
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-4481-1685
กองช่าง โทร 0-4481-1656
กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
โทรสาร 0-4482-2484
E-mail : webmaster@chaiyaphummunicipality.com
Facebook : Facebook
Line@ : เพิ่มเพื่อน
Youtube : Youtube