เลือกหน้า

แสดงข้อมูลการติดต่อเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน , หมายเลขโทรศัพท์ , หมายเลขโทรสาร , ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน

 

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

345 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ : 0-4481-1378 โทรสาร : 0-4482-2484
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ    สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378                   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร 0-4482-1988
กองคลัง โทร 0-4481-1684                                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-4481-1685
กองช่าง โทร 0-4481-1656                                   กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870                   กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0-4481-6843
โทรสาร 0-4482-2484

…………………………………………………………………………………………
E-mail : webmaster@chaiyaphummunicipality.com

prcpmcity@gmail.com
คำถามที่พบบ่อ

Facebook : Facebook

……………………………………………………………………………

Line@ : เพิ่มเพื่อน

……………………………………………………………………………..

Youtube : Youtube

………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………