เลือกหน้า

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

345 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1378 โทรสาร : 0-4482-2484
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ    สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378                   กองวิชาการและแผนงาน โทร 0-4482-1988
กองคลัง โทร 0-4481-1684                                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-4481-1685
กองช่าง โทร 0-4481-1656                                   กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870                   โทรสาร 0-4482-2484
E-mail : webmaster@chaiyaphummunicipality.com
คำถามที่พบบ่อย

Facebook : Facebook Line@ : เพิ่มเพื่อน Youtube : Youtube