เลือกหน้า

โรงเรียนเทศบาล3

โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร

นายเจนวิทย์ เจนนาวิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


เอกสารดาวโหลด

– มาตรฐานทางการศึกษา

– เอกสารวิจัย

– โครงการ