เลือกหน้า

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลแห่งที่ 3

โทร 044 818005

บริการ

  • ตรวจโรคทั่วไป มีนายแพทย์ออกตรวจทุกวัน เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ออกเยี่ยมบ้าน 13.00 – 16.30 น.
  • บริการฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 8.30 – 12.00 น.
  • บริการแพทย์ทางเลือก นวดแผนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • คลีนิคแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม,ครอบแก้ว,กระตุ้นไฟฟ้า วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • บริการกายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลา 16.30 – 20.30 น. เสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • หน่วยไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร 082-1955688
  • คลีนิคโรคเรื้อรัง พุธ พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.