เลือกหน้า

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลแห่งที่ 2(ศูนย์หนองบัว)

เบอร์โทรศัพท์ 044-816010

บริการ

  • ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ออกเยี่ยมบ้าน เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • แพทย์ออกตรวจ วันอังคาร,พุธ,พฤหัส เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • กายภาพบำบัดเปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการวันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • ตรวจโรคเรื้อรัง (เบาหวาน,ความดันโลหิต) วันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • บริการฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.30 น.