เลือกหน้า

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลแห่งที่ 1(ศูนย์เมืองน้อย)

เบอร์โทรศัพท์ 044-0515144

บริการ

  • ตรวจโรคทั่วไป มีนายแพทย์ออกตรวจทุกวัน เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • บ่าย 13.00 – 16.30 น. ออกเยี่ยมบ้าน
  • บริการฉีดวัคซีนเด็กทุกวันอังคาร ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • บริการแพทย์ทางเลือก นวดแผนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
  • คลีนิคแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม,ครอบแก้ว,กระตุ้นไฟฟ้า วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • บริการกายภาพบำบัด ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • คลีนิคทันตกรรม ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ (คลีนิคนอกเวลา จันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.)
  • ตรวจโรคทั่วไป นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 16.30 น.
  • คลีนิคโรคเรื้อรัง จันทร์ – พุธ