เลือกหน้า

วารสารปรางค์กู่

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีนโยบายในด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบ โดยได้จัดทำวารสารราย 3 เดือน เพื่อให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชัยภูมิ