เลือกหน้า

E – Service เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการเพื่อเป็นการควมคุมและเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 เทศบาลเมืองชัยภูมิสแกน QR Code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

                                 

สอบถามสายตรง  กองช่าง / กองสาธารณสุข /กองสวัสดิการ /งานเทศกิจ

กระบวนการทำงาน One Stop Service