เลือกหน้า

ฝ่ายนิติการ

งานนิติการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการปรึกษาด้านกฎหมาย แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป