เลือกหน้า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญ  โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันเหตุด่วน เหตุร้ายอันจะเกิดขึ้นได้กับพี่น้องประชาชนทั้งใน รวมไปถึงนอกเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้มีการเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น

เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ

  • 044-811234
  • 044-811324

เอกสารดาวน์โหลด

สถิติผู้ใช้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562