เลือกหน้า

โครงการไทยนิยมยั่งยืน

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่