เลือกหน้า

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน วัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีต เพื่อทีจะสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรัก สามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


มกราคม 22, 2021

ประกาศเจตนารมสุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด

สำหรับแก้ไข เอกสารดา...
Read More
กันยายน 12, 2020

อบรม pmqa

การอบรม PMQA ภายได้ ...
Read More
กันยายน 7, 2020

วันต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติ 6 กันยายน

วันต่อต้านการคอร์รัป...
Read More
กันยายน 20, 2019

วัดถ้ำวัวแดงขอรับบิณฑบาตรช่วงเช้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ต...
Read More
กรกฎาคม 1, 2019

อบรม PMQA

6-7 พฤศจิกายน 2561 เ...
Read More
มิถุนายน 29, 2019

Green Office

มิถุนายน 9, 2019

ประมวลจริยธรรม

        ประกาศเจตจำน...
Read More
มิถุนายน 7, 2019

Green Office

มกราคม 24, 2019

อบรม PMQA

22-23 ม.ค.62 เทศบาลเ...
Read More
พฤศจิกายน 11, 2018

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายตอนเช้า09.00น.

เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ...
Read More
มิถุนายน 26, 2018

ฟุตบอลกระชับมิตรพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โ...
Read More
เมษายน 26, 2018

ฟุตบอลกระชับมิตร เทศบาลและชุมชน

ในวันที่ 24 เมษายน 2...
Read More

การดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563