เลือกหน้า

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีต เพื่อทีจะสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรัก สามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เช่น ประมวลจริยธรรม เทศบาลเมืองชัยภูมิ / การออกกำลังกายตอนเช้า /ตักบาตรในเช้าวันศุกร์ /ทานอาหารร่วมกัน /ปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำวัวแดง /อบรมPMQA /ออกกำลังกายร่วมกันในช่วงเย็น (โครงการพิชิตอ้วนพิชิตพุง) /กิจกรรม โครงการ Green office /เข้าร่วมประเมินโครงการต่างๆ และกิจกรรมอืนๆอีกมากมาย

โครงการหรือกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการหรือกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เทศบาลเมืองชัยภูมิออกกำลังกายยามเช้า

เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองชัยภูมิ ออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนทำงาน เป็นประจำทุกวันตามนโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018