เลือกหน้า

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ


เอกสารแนบ