เลือกหน้า

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ


เอกสารแนบ