เลือกหน้า

รายงานผลการดำเนินการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณเป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์เทศบาล ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปการดำเนินงาน รายยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีพ.ศ. 2563

 

ผลการดำเนินงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวอย่างผลการดำเนินโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดรายจ่าย
สรุปผลการดำเนินงานโครงการลดอ้วนลดพุง


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 


เทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีการจัดทำรายงานกิจการ(annual report)เป็นประจำเพื่อรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก หรือโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ

วารสารปรางค์กู่ ฉบับที่ 144