เลือกหน้า

สถิติผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สถิติผู้รับบริการปีพ.ศ.2564

สถิติผู้รับบริการปีพ.ศ.2563


สถิติผู้รับบริการปีพ.ศ.2562