เลือกหน้า

สถิติผู้มาใช้บริการ

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการเพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานในอนาคต