เลือกหน้า

 

 

 

                                                               หัวหน้าส่วนราชการ

                    นางอริสา ขำชัยภูมิ

              รองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

         รักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ