666666666666 หัวหน้าส่วนราชการ | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

 

 

 

                                                               หัวหน้าส่วนราชการ

                  นายอิทธิชัย ชูเรณู

              ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

                    นางอริสา ขำชัยภูมิ

              รองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ