เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดงาน Happy New Year Sport Team เพื่่อเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้แก่นักกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1-4 ที่ได้ไปแข่งขันทั้งในระดับภาค และแข่งขันระดับประเทศ