เลือกหน้า

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัยนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมด้วยนางอริสา ขำชัยภูมิ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิในวันที่ 14 มีนาคม 2561

 

 


รายละเอียด – โครงการผู้สูงอายุ.pdf