เลือกหน้า

กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ระยะทางทั้งหมด 17 กิโลเมตร  เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการในส่วนรับผิดชอบ 3 ก.ม.โดยการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ อปท.และประชาชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 18 พ.ค.62 ที่ผ่านมาและมีการ พัฒนาถนนด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันจันทร์ที่ 1 ก.ค.62