เลือกหน้า
🔹🔸ตรวจคัดกรอง ด้วย ATK เชิงรุก 🔸🔹
📣 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
————————————————————————–
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองชัยภูมิ(ศปก.ทม.ชย.)
โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภุมิ ได้เฝ้าระวัง
กำกับ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้มีประสิทธิภาพ และการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
————————————————————————–
ขอเชิญชวน ” ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ฯลฯ
เข้ารับการตรวจคัดกรอง ด้วยATK เชิงรุก
📣 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา
📌08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล ฯ
📌16.30 – 20.00 น. ณ สวนกาญจนาภิเษก(ตลาดสีเขียว)
————————————————————————–
🔰นำบัตรประจำตัวประชาชนมา
🔰กรณีเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้นำสำเนาสูจิบัตรมาแทน
————————————————————————–
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยว
และจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565
       ” ปีใหม่สุขใจ ปลอดภัย ไร้โควิด – 19 ”