เลือกหน้า
📢ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ📢
🔴 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
เชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี‼
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
📌วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
📌เวลา 08.30-14.00 น.
🔴กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ที่มีนัดเข็มที่ 2 กับทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2.ผู้ที่ลงทะเบียนรับเข็มที่ 1 กับศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 3 แห่ง
3.ผู้ที่มีความประสงค์ฉีดซิโนฟาร์์มเข็มที่ 1 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็สามารถ Walk In มารับบริการได้เลย
———————–
คุณสมบัติของผู้ที่รับวัคซีน
✅ อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
✅ ไม่เคยได้รับวัคซีน เป็นการฉีดเข็มแรกเท่านั้น (สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรก)
———————–
เอกสารที่ต้องนำมาวันที่รับวัคซีน
✅ บัตรประจำตัวประชาชน
✅ เอกสารลำดับการลงทะเบียน
✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ