เลือกหน้า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงไดอาน่า ศรีพรกิจขจร ผู้ประสานรับบริจาค “face shield”

ในนามคุณนลินทิพย์ โกศลานันต์ นำมามอบให้เทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 50 ชิ้น เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)