เลือกหน้า
นายเอนก ชิณหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยา นารี) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
#23/06/64