เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ที่ชุมชน ขี้เหล็กน้อยปรางค์กู่ เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน มีการออกให้บริการต่างๆของหน่วยงานในเทศบาลเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน

รายละเอียด