เลือกหน้า

โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลเมือง โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ชุมชนหนองบัว ในวันที่ 5 มีนาคม 2561


รายละเอียด