เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิ
การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของทุกสาเหตุเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เป็นวิทยากรบรรยายโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ จึงจัดโครงการโครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และสอนวิธีขั้นตอนการพยุงตัว การลอยตัวในน้ำ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในขณะเดินทางทางน้ำหรือมีกรณีอย่างอื่นๆ จึงต้องให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้รอดจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยเหลือชีวิตตนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงได้นำนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 รวมไปถึงโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิอีกหลายๆแห่งเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี 2563