เลือกหน้า

 


เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี2561 โดยในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 มีคลาสสอนการร้องเพลงให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ


รายละเอียด – โครงการผู้สูงอายุ.pdf