เลือกหน้า

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรี ร่วมด้วย นางอริสา ขำชัยภูมิ รักษาการปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยภูมิ 2561


รายละเอียด – โครงการผู้สูงอายุ.pdf