เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ กองสาธารณสุขเและสิ่งแวดล้อม    งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง จำนวน 90 คน โดยพระอาจารย์ครรชิต เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ