เลือกหน้า

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ(PMQA) โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ณ ห้องประชุมอุบลรัตน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


รายละเอียด – แจ้งเชิญเข้าร่วมอบรมPMQA.pdf