เลือกหน้า

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิออกดำเนินการกิจกรรม
โครงการผู้สูงอายุเทศบาล ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกัน ณ วัดคลองลี่ ชุมชนคลองลี่


รายละเอียด – โครงการผู้สูงอายุ.pdf