เลือกหน้า

วันที่ 30 เมษายน 2563 หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานเทศกิจ นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทาสีขอบฟุตบาททางโค้ง บริเวณถนนหฤทัย-ถนนยุติธรรม