เลือกหน้า

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จังหวัดชัยภูมิ สถานีตำรวจภูธรจังเมืองชัยภูมิ และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม พัฒนาและกำจัดผักตบชวา ลำห้วยเสว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง ด้วยการขุดลอกและกำจัดผักตบชวา วัชพืชขวางทางน้ำ ในลำห้วยเสว ช่วงสะพานถนนเลี่ยงเมืองเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยมีจิตอาสา ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมโครงการ