เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเวชระเบียนศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๑ เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ชุมชนเมืองน้อย) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf