เลือกหน้า

โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีพ.ศ. 2563 บัดนี้ได้สรุปผลรายงานการดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – รายงานโครงการค่ายยจริยธรรม-ท3.pdf