เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ 15 ก.ย.63ในพื้นที่อบต.หนองฉิม นายกอบต.หนองฉิม และผู้ใหญ่บ้านหนองฉิมได้ให้มาให้กำลังใจในการดำเนินงาน