เลือกหน้า

โครงการคลองสวยน้ำใสจังหวัดชัยภูมิ โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับ อปท.ในพื้นที่บริหารจัดการน้ำเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จากใจสท.เล็ก…….หมดไปอีกหนึงวันสำหรับงานเก็บรายระเอียด คลองน้ำเค็ม ท้ามกลางความกดดันกับเวลาที่ถูกจำกัด เฮ้อ..เหนื่อย วันนี้ได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวตำบลหนองไผ่ ที่นำโดยนายกหอย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฯ มาเยี่ยมถึงหน้างาน ทีมงานต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ไม่ลืมกัน