เลือกหน้า
ขอขอบคุณแอดไวซ์ชัยภูมิมอบเฟสชิว
ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อใช้ในการปฏิติหน้าที่
จำนวน 16 ชิ้นครับ
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2563
#เมืองแห่งการให้ #เมืองแห่งความสุข