เลือกหน้า

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว”

ในสัปดาห์ที่1ในวันที่อังคารที่ 12- ศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 วันที่            ชุมชน                              สถานที่

12 พ.ค.63    ชุมชนตลาด                  สี่แยกเจริญฟาร์มาซี

13 พ.ค.63     ชุมชนหนองปลาเฒ่า     ศาลาเจ้าพ่อพญาแล

14 พ.ค.63     ชุมชนคลองลี่              ที่ทำการชุมชน

15 พ.ค.63     ชุมชนสนามบิน             ที่ทำการชุมชน

หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามและติดต่อสอบถามได้ที่

—- 1. เพจเทศบาลเมืองชัยภูมิ

—- 2. www.chaiyaphummunicipality.com

—- 3. 044 811 685