เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ประจำปี-2562 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ประจำปี-2562.pdf