เลือกหน้า

ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – เรียกประชุมสภาสมัยที่-3-ปี-64.pdf