เลือกหน้า
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ /ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ/การไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ/ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันหารือเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ออกกำลังกาย และมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเปิดไฟ ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป
❤❤ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี ของเยาวชนและผู้ปกครองชาว”เซิร์ฟสเก็ต”
❤❤ในการนี้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จะได้ทำการติดไฟฟ้า แสงสว่างและดูแล ความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้มาใชัพื้นที่เล่นกีฬา” เซิร์ฟ สเก็ต” โดยโครงการนี้ เป็นโครงการนำร่อง ให้เยาวชน ได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกล้าแสดงออก ขอเชิญชวน เยาวชน ผู้ปกครอง ชาว “เซริ์ฟสเก็ต” มาใช้พื้นที่ได้เลยครับ