เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะทำงาน รับมอบอาหารปรุงสุก โดยห้องอาหารรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตร และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อให้ประชาชนที่ต้องกักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19) และได้ให้พูดคุยกับทีมงาน อสม. และอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อที่ เมืองชัยภูมิเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ชัยภูมิ #เทศบาลเมืองชัยภูมิ #โควิด19 #นายกเล็กเมืองชัยภูมิ