เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายสามแยก วิทยาลัยเทคนิค-โรงเรียนบ้านเด็กดี 2 ด้วยหินคลุก เกลี่ยตัดเกรดบดอัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดการชำรุด เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นหลุมเป็นบ่อลำบากต่อการสัญจร องช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิแก้ไขพิวการจราจรเบื้องต้นเพื่อการเดินทางของประชาชน